این همراهی میلیاردها می‌ارزه!

تیر ۱۳۹۵

در بازار رقابتی شرکت‌های فعال در حوزه‌ی ارتباطات، همه‌ی آنها کمپین‌های متعددی، مبتنی بر پروموشن اجرا می‌کنند تا بتوانند محصلات و خدمات خود را بفروشند. به این ترتیب تدوین یک ایده‌ی خلاق برای یک کمپین جدید در این حوزه کار آسانی نیست.

برای کمپین همراه اول، تصمیم گرفتیم تا به جای جایزه بر روی هویت برند و وعده‌ی آن تمرکز کنیم.

با استفاده از نام همراه اول، معنای همراهی و عدد جایزه، شعار فوق تدوین شد.