علت قتل؟!

تلویزیون، چاپی، رادیویی، محیطی

بررسی بینش مخاطبان نشان می‌داد که به نظر بیشتر افراد، حشره‌کش‌های بی‌بود ضعیف‌تر هستند. ما کمپین قاتل مخفی را برای تار و مار تدوین کردین تا بر روی این نکته تاکید کنیم که اگرچه این محصول بی‌بوست ولی بسیار قدرتمند است.