چه کسی مشعل را حمل خواهد کرد؟

برای افتتاح المپیک زمستانی کره‌ی جنوبی، یکی از حمل‌کنندگان مشعل، بازیگر ایرانی، بهرام رادان بود.
اسپانسر این رویداد برند سامسونگ بود و قرار بود که برای اولین بار سامسونگ حمل‌کنندگان مشعل المپیک را انتخاب کند.
حمل مشعل توسط افراد غیرورزشکار مرسوم است، در المپیک ۲۰۰۴ آتن نیز تام کروز این مشعل را حمل‌کرده‌بود و در المپیک کره‌ی جنوبی قرار بود بازیگری ایرانی به نمایندگی از ایران در این رویداد بزرگ حضور داشته‌باشد. در طول کمپین سامسونگ، قرار بود که ده نفر دیگر نیز انتخاب شوند تا بهرام رادان را در این رویداد همراهی کنند.
سامسونگ از کسانی که در زندگی خودشان و یا دیگران تاثیری مثبت گذاشته‌بودند دعوت کرد تا در این کمپین مشارکت کنند.