آشپزی هوشمند
اسفند ۱۳۹۰

برای معرفی اولین سری مایکروفرهای هوشمند سامسونگ بر روی همین ویژگی تاکید و آن را در دو فاز اجرایی کردیم. در فاز اول کمپین«آشپزی هوشمند»، یک پیام دو سویه را به مخاطبان دادیم، هوشمندانه آشپزی کنید و آشپزی هوشمند باشید. در فاز دوم «تو تصمیم بگیر، من می‌پزم»، توانایی این محصول در کمک به خانه‌داران برای آماده کردن غذاهایی بهتر و سریع‌تر را مورد توجه قرار دادیم.