دَنت برای لذت بردن

خرداد ۱۳۹۷

دَنت، دسرهای نوشیدنی خود را در ایام جام جهانی ۲۰۱۸ وارد بازار کرد و با استفاده از رنگ پرچم های کشورهای شرکت کننده، این محصول را به عنوان بخشی از لذت بردن از تماشای بازی های جام جهانی مطرح کرد.