سال تو مبارک!

این کمپین، به منظور تبریک فرا رسیدن سال ۱۳۹۶ برای بانک ملت، تدوین و اجرا شد. ایده‌ی اصلی پیرامون پیام بانک مبنی بر تاکید بر ارزش‌ و اهمیت اهداف کاری افراد شکل گرفت و سال نو زمان خوبی برای بازگو کردن آن به مخاطبان بود؛

در این ایده از بازی با حروف فارسی و تغییر معنی به شکلی شوخ‌طبعانه استفاده کردیم تا به این ترتیب سال نو مبارک به سال تو مبارک تغییر یابد و پیام سال جدید را به پیامی الهام‌بخش بدل کند.