Daarvag International Advertising Agency, Iran

Blog

Daarvag International

داروگ حامی صنعت خرده فروشی کشور

در نخستین نشست تخصصی ارایه راهکارهای عملیاتی در صنعت خرده فروشی کشور که به همت شرکت توسعه بازار کالای تند مصرف و با مشارکت شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای یاران دریان و داروگ بین الملل درمجموعه ی کارمان  تهران برگزار شد از راهکارها و بسته های اقتصادی در راستای رشد و حمایت از صنعت خرده فروشی رونمایی شد.  عباس مهدوی مهر مدیرکل اداره بازرگانی صدا وسیما  به عنوان میهمان ویژه  و درراستای حمایت از تولید کنندگان داخلی در این مراسم حضور داشتند . مهدوی مهر ضمن تشریح شرایط پذیرش و پخش آگهی های رایگان در صدا و سیما از آمادگی همه جانبه این سازمان از تولید کنندگان داخلی خبر داد.وی افزود بدون تردید کانون های تبلیغاتی در کنار خدماتی که دولت در این بخش ارائه می دهد می توانند نقش مشاوره و هدایت کننده ی بیشتری برای رشد برندها و شرکت های داخلی داشته باشند . در ادامه این نشست سارا میرزایی، مدیرعامل داروگ از اهمیت و نقش استراتژیک تبلیغات و رسانه های دیجیتال در عصر امروز صحبت کرده و خلاقیت و هوشمندی  در شرایط کنونی اقتصاد را یکی از مولفه های مهم یک آژانس تبلیغاتی برشمردند. میرزایی با تاکید بر نقش ارائه راه حل های عملیاتی و کاربردی آژانس ها در مسیر هدایت برندها ،از پتاسیل بالای شرکت های ایرانی برای پیمودن مسیر جهانی در شرایط رکود و تحریم خبر داده و تاکید کرده این مهم با مشاوره و انتخاب مسیردرست ممکن و شدنی است . فرزاد دادخواه، قائم مقام مدیر عامل یاران دریان در این همایش یک روزه بر لزوم جمع آوری داده های آماری و استفاده از پتانسیل های داخلی تاکید کرده و از رایزنی های انجام شده با سایر تولیدکنندگان در راستای معامله به صورت تهاتر با توزیع کنندگان و تامین کنندگان خبر داد.وی افزود: پیاده سازی طرح های ارایه شده یک الزام در دوران پسامدرن بوده و برای گذر از جامعه سنتی این بازار صنعت عبور از این مرحله اجتناب ناپذیر است .وی در عین حال از پیاده سازی این طرح به صورت پایلوت در هزار فروشگاه نیز خبر داد. دادخواه  همچنین به ارایه توضیحاتی  درباره راهکارهای چگونگی تبدیل بازار سنتی صنعت خرده فروشی به صنعتی مدرن و پویا با استانداردهای جهانی پرداخت. وی افزود: ورود تکنولوژی، استفاده از ظرفیت های نظام بانکی و شرکت‌های پرداخت الکترونیک، استفاده از رویکردهای نوین در حوزه بازاریابی تبلیغات و حمایت های هدفمند دولت باعث می شود این صنعت دچار تحول شود. وی  با بیان اینکه موضوع خرده فروشی به عنوان یکی از راهکارهای ملی برای خروج از رکود، مدتی پیش مطرح شده گفت: این صنعت به عنوان یکی از عناصر پیشران اقتصاد، نقش قابل توجهی در اشتغال زایی ،نوآوری ،آموزش نیروی کار ،توسعه صادرات و سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصادی کشورها دارند.در این راستا و با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و لزوم اتخاد سیاست های مناسب برای ایجاد اشتغال از طریق توسعه و حمایت از این صنعت که غالبا سهم عمده ای در ایجاد اشتغال در کشورها دارنداین همایش برگزار و در آینده تکرار خواهد شد . در خلال این مراسم شرکت توت که اولین شرکت ایرانی‌ست كه در زمينه‌ی تبليغات نوآورانه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای،سوپرماركت‌ها، پارک‌ها، سالن‌های ورزشی و مراكز خريد و طراحی و اجرا رسانه خلاق  فعالیت کرده ، نیز حضور داشت . هم چنین از فرصت های تبلیغاتی در فضای محیطی خطوط هوایی ایران ایر و مدارس جهت سمپلینگ و بهره برداری از پتانسیل بالای این مجموعه ها جهت تهاتر نیز موضوعات مهمی بیان شد.