حس خوب صورتی

مرداد ۱۳۹۸

با بایودرما هر لحظه از روز یک حس خوب دارد، حس خوب صورتی!
این کمپین برای اینستاگرام طراحی و اجرا شد تا حس خوبی که استفاده از این محصول به همراه دارد را تداعی کند. در طول این کمپین مخاطبان درباره‌ی موقعیت‌های مصرف این محصول نیز آموزش داده شدند.