به احترام انتخاب‌هایی که تو رو می‌سازن و پوستت رو!

خرداد ۱۳۹۹

بایودرما به مناسبت جشن بیست و پنج‌سالگی، یک کمپین جهانی اجرا کرد.

در ایران نیز این کمپین توسط شرکت داروگ در فضای رسانه‌های اجتماعی و تبلیغات محل فروش اجرا شد تا همراه با دیگر کشورها، قدرت زنان را گرامی بداریم.

زنانی که هم قدرتمند هستند و هم حساس، زنانی که هیچ چیز مانع آنها برای اجرای تصمیم‌گیری‌های شخصی و حرفه‌ای‌شان نمی شود.