یه گاز خوشمزه!
۱۳۹۰ -۱۳۹۲

چی‌توز موتوری یکی از زیرمجموعه‌های برند چی‌توز با آن شخصیت معروفش است. در طول این کمپین‌ها، شخصیت دوست‌داشتنی چی‌توز سوار بر یک موتور هارلی دیویدسون یک پسر جوان و فعال را تصویر کرد. در زبان فارسی از ایهام گاز استفاده و شعار یه گاز خوشمزه را تدوین کردیم.