بازیکن پرتوان

BTL

این کمپین شامل بازی‌ها و موسیقی خیابانی برای معرفی گوشی XpressMusic اجرا شد. در این کمپین بر روی بازی‌های خیابانی تمرکز کردیم. تیم‌های مناطق مختلف با هم به رقابت پرداختند، همچنین سعی شد تا به جوانان آموزش داده‌شود که ورزش را به بخشی از زندگی روزانه‌ی خود بدل کنند. این جشنواره به یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌ها در نوع خود بدل شد. برای اهدای جوایز کمپین از یک تیم معروف بسکتبال نمایشی فرانسوی دعوت شد.