ارتباطی برای ارتباط‌گران

چاپی

نشان یک نشریه‌ی تخصصی در حوزه‌ی طراحی گرافیک است. تدوین یک کمپین برای مخاطبان حرفه‌ای که در این زمینه صاحب‌نظر هستند، بسیار چالش‌برانگیز بود. به علاوه، طراحان تبلیغات، شور و اشتیاق بیشتری برای طراحی و خلق محتوای خلاقانه و حرفه‌ای دارند. در کنار سادگی و مینی‌مال بودن، هر تبلیغ، محتوا و صفحه‌ی اول هر شماره را نمایش می‌داد به طوری که تا به امروز سادگی بخشی از هویت نشان شده‌است.

Related Work