تصویر یک میراث
دی ۱۳۸۸

سحرخیز یکی از قدیمی‌ترین، تولیدکنندگان زعفران با کیفیت است. آنها می‌خواستند، تصویری تازه از خود ارائه دهند تا بتوانند نظر نسل جوان به عنوان بخش قابل توجهی از مخاطبان هدف را جلب کنند. نتایج تحقیقات گسترده‌ای که انجام دادیم به ما نشان داد که اگرچه نسل پر سن و سال‌تر هنوز احساس آشنایی عمیقی با این برند دارد، نسل جوان انتظار دارد که در زمینه‌ی هویت بصری، کیفیت بیشتری را از این برند شاهد باشد. بنابراین، با شناخت این دو بخش از مخاطبان هدف، درعین حفظ میراث این برند، در ظاهر و حس برند، انقلابی ایجاد کنیم. در کنار زعفران، خط تولید محصولات این برند را گسترش دادیم که برخی از آنها بر پایه‌ی زعفران بود.

Related Work