لایه‌های از هیجان

هویت برند

زرنان، تصمیم داشت تا بتواند برند خود را برای مخاطب جوان جذاب و چشم‌گیر کند. لوگو، شخصیت برند و تمامی بسته‌بندی این هدف را دنبال می‌کرد.

شخصیت برند نیزباید به عنوان سفیری برای برند در رسانه‌های مختلف فعالیت می‌کرد، شخصیتی باهوش و بامزه که در رسانه‌های مختلف به شکل‌های مختلف ظاهر می‌شد.

Related Work