متمایز بران!

طراحی هویت بصری

در نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودرو، رنو یکی از بزرگ‌ترین فضاها را به خود اختصاص داده‌بود. رنو یکی از مشخص‌ترین راهنماهای هویت بصری داشته و از سوی دیگر نیازهای طراحی بسیاری برای این نمایشگاه داشت. تمامی این فضا و تمامی موارد مورد نیاز برای طراحی این غرفه، بر اساس این راهنما طراحی شد؛ در نهایت این فضای ۶۵۰ متر مربعی به عنوان بهترین غرفه برگزیده شد. بردی برای همه