ماجراهای پرسیل
دی ۱۳۹۳

در این کمپین که برای پودر ماشین لباس‌شویی پرسیل تدوین شد، ایده این بود که یک کامیون به ماشین لباس‌شویی تبدیل شود.
مخاطبان با رفتن به دورن این کامیون، خود را درون یک ماشین لباسشویی تلقی کرده و با استفاده از واقعیت افزوده مراحل شست‌وشو را احساس می‌کردند. این کمپین در معرفی محصول و مزایای آن بسیار موثر بود.
پس از موفقیت آن، هنکل تصمیم گرفت که آن در کشورهای دیگر منطقه نیزاجرا کند.