دوست همیشگی تو

مرداد ۱۳۹۸

ما برای تنو یک چهره‌ی جدید معرفی کردیم، یک خرس دوست‌داشتنی که بازی، آشپزی و کلی کارهای دیگر انجام می‌دهد. همان‌طور که می‌شد پیش‌بینی کرد این کمپین در جذب مخاطبان جوان و میان‌سال بسیار موفق بود.

Related Work