با کمک تو می‌تونم!
مرداد ۱۳۹۱

کمپین « با کمک تو می‌تونم!» برای کمک به بنیاد کودک تدوین شد، بنیاد کودک یک بنیاد خیریه‌ی بین‌المللی است که به کودکان با استعداد کمک می‌کند تا به آرزوهای شغلی خود برسند و موفق شوند.

برای رسیدن به هدف کمپین، نتیجه‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه بر زندگی کودکان را نمایش دادیم تا بیشترین تاثیر را برجذب مخاطبان داشته‌باشد، یک کمپین زیبا برای یک هدف زیبا.

Related Work